Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

usmiechprosze
7784 f2bf 500
usmiechprosze
9145 fc28
Reposted fromintrigante intrigante viaoblivions oblivions

July 22 2017

usmiechprosze
usmiechprosze
0887 5a25
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaAmere Amere
usmiechprosze
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaAinsworthCass AinsworthCass
usmiechprosze
3289 4b57 500
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaavooid avooid

July 19 2017

usmiechprosze
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamojanazawsze mojanazawsze
usmiechprosze
3718 d0be 500
Reposted from1923 1923 viabeliveinme beliveinme
usmiechprosze
9936 5132
usmiechprosze
7148 e65e
usmiechprosze
Kobieta to jej problemy i pasje, a jeśli nie ma pasji, to jest jednym wielkim problemem.
— Pewien mądry człowiek
Reposted fromKisune Kisune viaAinsworthCass AinsworthCass
usmiechprosze
2825 903d 500
"Legenda Niemej Wyspy"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
usmiechprosze

July 17 2017

usmiechprosze
Sea Cliff Bridge, Clifton, Australia | by William Elder
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianiskowo niskowo
usmiechprosze
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
usmiechprosze
3111 04cf 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNoCinderella NoCinderella
usmiechprosze
usmiechprosze
2967 8166
Reposted fromlaters laters viaclerii clerii
usmiechprosze
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaavooid avooid
usmiechprosze
9936 5132
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl