Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2019

2083 a14f
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viahereyes hereyes
usmiechprosze
Masz dziś okazję, żeby uczynić czyjś dzień wspaniałym. Co zrobisz? I dla kogo?
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes
usmiechprosze
2964 10a3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeattman beattman
usmiechprosze
Nie wściekaj się. Istnieją rzeczy niezależne od ciebie. Nie wściekaj się. Nic nie poradzisz na to, co gadają za twoimi plecami. Nie wściekaj się. Jeszcze wiele razy ucieknie ci autobus. Jeszcze się spotkasz z obłudą. Zaboli rozczarowanie. Nie wściekaj się. Są sprawy, do których należy podchodzić na dystans. Z chłodnym spojrzeniem. Przyglądać się. Są sprawy, w których na zawsze będzie rana. Uważaj, aby jej nie rozdrapać. Nie wściekaj się. Świat to schody. Czasem w górę. Czasem w dół. Nie wściekaj się. Spokój może zmienić w tobie wszystko. Spokój to siła. Siła spokoju może cię uratować.
— Kaja Kowalewska / Motyle w brzuchu nas nie zjedzą

September 19 2019

usmiechprosze
2933 5469 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
usmiechprosze
Never underestimate the power of good morning texts, apologies, and random compliments.
— (via curiovsly)
Reposted fromwestwood westwood viahereyes hereyes
usmiechprosze
3680 0241
Reposted fromEtnigos Etnigos viacotarsky cotarsky
usmiechprosze
2990 f583 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamems mems

September 18 2019

usmiechprosze
Reposted fromlifeless lifeless viamoai moai
usmiechprosze
Krk, 08/08/14
Reposted fromriddl3m riddl3m viamoai moai
usmiechprosze
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamoai moai
usmiechprosze
9019 f79d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
usmiechprosze
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
usmiechprosze
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
usmiechprosze
6689 e120 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
usmiechprosze
usmiechprosze
0893 7f7d
Reposted fromasteryzm asteryzm viagreenhazel greenhazel
usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl