Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2019

usmiechprosze

December 11 2019

usmiechprosze
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaherbatkowa herbatkowa
3290 f89a 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
usmiechprosze

December 10 2019

usmiechprosze
4844 543f 500
Reposted fromunterland unterland viakredek kredek
usmiechprosze
2527 fc76 500
Reposted fromlaters laters vialavie lavie
usmiechprosze
usmiechprosze
Reposted fromshakeme shakeme viapowidlo powidlo
usmiechprosze
Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky
usmiechprosze
Reposted frombluuu bluuu
usmiechprosze
Reposted frombluuu bluuu
usmiechprosze
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
3349 ef22 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vianokturnal nokturnal

December 04 2019

usmiechprosze
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
usmiechprosze
usmiechprosze
Reposted fromshakeme shakeme viarabarbarowy rabarbarowy
usmiechprosze
usmiechprosze
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWlodara Wlodara

December 03 2019

usmiechprosze
4363 77cd 500
Autumnal view in Bieszczady mountains, Poland. Paula Jeziorska  https://shutr.bz/2yOdM2f
Reposted fromlouve louve viaowieczka owieczka
usmiechprosze
Reposted fromshakeme shakeme viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl