Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

usmiechprosze
2877 792d 500
Tatry
Reposted frombarszczowa barszczowa viacotarsky cotarsky

May 17 2019

usmiechprosze
Reposted frombluuu bluuu
usmiechprosze
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
usmiechprosze
usmiechprosze
Pracowałem dorywczo w infolinii. Dopiero zaczynałem i pewne rzeczy mi się myliły. Tak też zadzwoniłem pod zły numer. Rozmowa wyglądała tak:
JA: Dzień dobry, tu firma XXX, czy rozmawiam z panem XXX?
KLIENT: Nie, ale nie szkodzi!
J (zmieszany): Ee... w takim razie to pomyłka, przepraszam.
K: Nie, nie! Żadna pomyłka! Mów pan, co jest!
J: Ale ja chciałem pana XXX, to pomyłka.
K: Panie, gadaj pan, bo u teściowej jestem i nie chcę w pokoju siedzieć, bo pi***oli starucha...
Pracownicy infolinii łatwo nie mają XXVI - Joe Monster
Reposted frompsychob psychob viayanek yanek
usmiechprosze
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
usmiechprosze
0161 a981
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
usmiechprosze
usmiechprosze
7311 abb9 500
Reposted fromMadristas Madristas viayveee yveee
2246 2880 500
Reposted fromblutelf blutelf viabrystol brystol
usmiechprosze
usmiechprosze
1452 1f80 500
Reposted fromjelonek jelonek viarabarbarowy rabarbarowy
usmiechprosze
0290 3438
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabeattman beattman
usmiechprosze
8831 023b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarysia marysia
usmiechprosze
usmiechprosze
usmiechprosze
usmiechprosze
6965 b671 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
usmiechprosze
Reposted frombluuu bluuu viarudosci rudosci

May 08 2019

usmiechprosze
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl