Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

usmiechprosze
usmiechprosze
5514 65fd
Reposted fromaniczorka aniczorka viakaatee kaatee
usmiechprosze
4038 7022 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viascorpix scorpix
usmiechprosze
8849 2e7f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viascorpix scorpix
usmiechprosze
9913 b177 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakaatee kaatee
usmiechprosze
0175 6815
Reposted fromaniczorka aniczorka viakaatee kaatee
usmiechprosze
1928 d888 500
Reposted frompiehus piehus viapierot pierot

April 21 2017

usmiechprosze
2895 eb79 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaFiodor11 Fiodor11
usmiechprosze
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viapodkrawatem podkrawatem

April 19 2017

usmiechprosze
1839 eb1b
Reposted fromolgazet olgazet viacarameltea carameltea
usmiechprosze
8961 c855
Reposted fromcarameltea carameltea
usmiechprosze
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viacarameltea carameltea
usmiechprosze
3361 7e5b
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viafou fou
usmiechprosze
usmiechprosze
usmiechprosze
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacandycamilla candycamilla
usmiechprosze
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viacandycamilla candycamilla

April 17 2017

usmiechprosze
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viakaatee kaatee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl