Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

usmiechprosze

eccellenze-italiane: Villa d'Este, Lago di Como

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaamkejt amkejt
usmiechprosze
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaamkejt amkejt
usmiechprosze
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viaamkejt amkejt
usmiechprosze
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – "Powolny człowiek"
Reposted fromhormeza hormeza viaamkejt amkejt
usmiechprosze
6114 b3ae
Reposted fromcalifornia-love california-love viaamkejt amkejt
usmiechprosze
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viaamkejt amkejt
usmiechprosze
Obudzić swoją kobiecość, pewność siebie... i uśmiechać się w taki sposób, żeby ktoś bez mojego uśmiechu nie wyobrażał sobie życia. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viaamkejt amkejt
usmiechprosze
5893 b56d
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi

May 19 2017

usmiechprosze
usmiechprosze
9389 30a3 500
Reposted frommiischa miischa viahomczi homczi
7410 70fd
Reposted fromtosiaa tosiaa viaczekoladowysen czekoladowysen
usmiechprosze

May 17 2017

usmiechprosze
5584 7ce4 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viatulele tulele
usmiechprosze
usmiechprosze

May 16 2017

usmiechprosze
7325 0392
Reposted fromikhakima ikhakima vianotperfectgirl notperfectgirl
usmiechprosze
Reposted frombluuu bluuu
usmiechprosze
Reposted frombluuu bluuu
usmiechprosze
8098 2e63
Reposted fromcalifornia-love california-love viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl