Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2019

usmiechprosze
1194 0289
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
usmiechprosze
5717 51cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
usmiechprosze
8831 023b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
usmiechprosze
"Kiedyś zrozumiesz, że życie to zbieranie doświadczeń, a nie rzeczy. Że kilkoro przyjaciół jest ważniejszych, niż tłumy nieznanych osób. Że jeden partner na stałe jest lepszy, niż wielu od czasu do czasu. (...) Że to, co czujesz, jest ważniejsze niż zasady. (...) Że fajnie jest, gdy pomagasz innym. Że wszystko, co się wydarzyło w Twoim życiu, było potrzebne, byś dziś był tu, gdzie jesteś. Że intuicja jest równie ważna jak wiedza. Że to, co kiedyś Cię martwiło, było nic niewartą błahostką."
~ Autor nieznany
Reposted fromdelain delain vialaparisienne laparisienne
usmiechprosze
4684 2c5b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
usmiechprosze
1866 3406
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLeguanien Leguanien
usmiechprosze
5267 f069 500
usmiechprosze
2577 890c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalexandrious alexandrious
usmiechprosze
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes vianiskowo niskowo
usmiechprosze
To, co za nami, i to, co przed nami, niewiele znaczy w porównaniu z tym, co tkwi w nas.
— Ralph Waldo Emerson
Reposted fromavooid avooid
usmiechprosze
Trzeba ufać własnym przeczuciom, nawet jeśli człowiek nie wie, skąd się one biorą.
— znalezione
usmiechprosze
5156 1d86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarudosci rudosci
usmiechprosze
2546 649a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai

May 25 2019

usmiechprosze
3857 62cb 500
Reposted fromolbaria olbaria viakriokineza kriokineza
usmiechprosze
7542 1cc5 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viakriokineza kriokineza
usmiechprosze
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabeattman beattman

May 21 2019

2302 de35 500
usmiechprosze
2046 76fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaankaottak94 ankaottak94
usmiechprosze
9829 efcc 500
usmiechprosze
3692 d1cb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl