Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

1835 02f6

beautyinsurrender:

Safe.

safe.

Reposted fromamatore amatore viawishyouwerehere wishyouwerehere
usmiechprosze
usmiechprosze
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viaWlodara Wlodara
usmiechprosze
usmiechprosze
7800 6bee
Reposted fromglupiages glupiages viabeattman beattman
usmiechprosze
2701 5775
Reposted fromskatrix skatrix viabeattman beattman
usmiechprosze
Reposted fromfelicka felicka viabeattman beattman
6701 e73e 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viabeattman beattman
2250 268a 500
Reposted fromwestwood westwood viabeattman beattman
usmiechprosze
9300 1982 500
Reposted fromcathandcat cathandcat viathebelljar thebelljar

November 15 2019

usmiechprosze
Reposted fromshakeme shakeme viamalice malice
usmiechprosze
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viaiamdreamer iamdreamer
usmiechprosze
usmiechprosze
1273 6902 500
usmiechprosze
0505 813f 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viacotarsky cotarsky
usmiechprosze
usmiechprosze
5087 e87d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
usmiechprosze
usmiechprosze
Reposted frombluuu bluuu viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl