Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

usmiechprosze
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackbetty blackbetty
usmiechprosze
Reposted frombluuu bluuu viablackbetty blackbetty
usmiechprosze
6213 0570 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablackbetty blackbetty
usmiechprosze
Reposted frombluuu bluuu viabeattman beattman
usmiechprosze
usmiechprosze
8231 7a1b 500
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
usmiechprosze

November 09 2018

usmiechprosze
0003 37e5
usmiechprosze
Reposted frombluuu bluuu
usmiechprosze
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński - "Elegia codzienna"

November 06 2018

usmiechprosze

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
usmiechprosze
9516 966d 500
Reposted fromonlyman onlyman viarudosci rudosci
usmiechprosze
Reposted frombluuu bluuu
usmiechprosze
9556 af27

October 31 2018

usmiechprosze
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viaohgodwhy ohgodwhy
usmiechprosze
0031 d8f4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazupamarzen zupamarzen
usmiechprosze
usmiechprosze
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viazupamarzen zupamarzen

October 25 2018

usmiechprosze
8735 23b4 500
Reposted fromoll oll viasleepingsickness sleepingsickness
usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl